انتشارات استاد

کمک‌های اولیه ورزشی چاپ دوم

نویسنده: دکتر مهرداد فتحی چاپ دوم 1393

آسیب شناس ورزش (راهنمای تصویری آناتومیکی)

نویسنده: دکتر مارک هاچینسون مترجم. دکتر مهرداد فتحی. محمد مسافری ضیاالدینی. زهراعرب نرمی

الکترونیک آنالوگ جلد اول چاپ دوم 1392

نویسنده: پروفسور تی. ای. پرایس مترجم. مهندس احمدی مهندس روزبهی

با طلا باید نوشت: چاپ چهارم1392

نویسنده: ابراهیم ولایتی عسکری چاپ چهارم: 1392

دل نوشته ها:چاپ سوم1392

نویسنده: ابراهیم ولایتی عسکری چاپ سوم 1392

فرهنگ نامهای پارسی چاپ دوم 1392

مولف: ابراهیم ولایتی عسکری چاپ دوم 1392

مکالمات و اصطلاحات روزمره انگلیسی چاپ دوم

نویسنده: علی ولایتی عسکری چاپ ادوم 1392

ستارگان: ساختار و تحول آنها چاپ دوم 1390

نویسنده: آر. جی. تیلر مترجم. دکتر تقی عدالـــتی

آموزش مدار چاپی

مولف: بهروز سهرابیان چاپ ششم 1390

دل نوشته های عاشقانه دو زبانه

نویسنده: عباس داروغه چاپ اول 1391

ایجاد انگیزه در کارمندان

نویسنده: Anne Bruce مترجم. دکتر پروانه شاهنوری

درسنامه برق ساختمان درجه1ویرایش دوم چاپ چهارم1392

مولفین : مهندس خلیل افشارگلی و محسن آقا حسینی

راهنمای طراحی سیستمهای تهویه مطبوع (Carrier) جلد اول چاپ هفتم

مترجم: مهندس کاشانی حصار و مهندس ملک زاده

تعمیرات عملی رادیو، ضبط، پخش، استریو

چاپ ششم : بهروز سهرابیان

حرکات اصلاحی ارشد چاپ اول 1392

مولف : دکتر مهرداد فتحی، عصمت دوستی

آهن در صنعت راه و ساختمان

مولف : علیرضا خوشدل چاپ 1390