نقشه‌های ساختمانی برای زمین‌های شهری

مولف: مهندس مخمد سعیدیان چاپ اول 1391

303مدار الکترونیکی الکتور 1392

نویسنده: شرکت الکتور

آموزش طراحی فرش

مولف: مهدی وحیدی صدر

مجموعه فرمولهای و جدولهای ریاضی چاپ هشتم ویرایش جدید

نویسنده: مورای.ر- اشپیگل مترجم. علی محمد حسینی

آموزش ارتودنسی ثابت بر مبنای سیستم MBT

نویسنده:Mclaughtin.Bennett.Trevisi مترجم: دکتر سیامک جهان آرا

ستستماهی مخابراتی سیار

نویسنده: رضا قاضی زاده

درمان ارتودنسی مال اکلوژن بدون کراودینگ در کودکان

نویسنده:John C Bennet مترجم. دکتر سیامک جهان آرا

اصول ایمنی در صنعت چاپ چهارم 1390

نویسنده: مهندس کمال الدین رئوف

ایجاد انگیزه در کارمندان

نویسنده: Anne Bruce مترجم. دکتر پروانه شاهنوری

طراحی گام به گام سازه‌ها جلد دوم چاپ هفتم1391

نویسنده: مهندس کامران کامران‌زاده

طراحی گام به گام سازه‌ها جلد اول چاپ هفتم 1391

نویسنده: مهندس کامران کامران زاد

الکترونیک آنالوگ جلد دوم چاپ دوم 1391

نویسنده: پروفسور تی. ای. پرایس مترجم. مهندس احمدی مهندس روزبهی

آموزش افتصاد کلان

نویسنده: دکتر پروانه شاهنوری

400 قطعه الکترونیک ویرایش سوم چاپ سیزدهم

نویسنده: مهندس عزیزالله دهقان چاپ سیزدهم 1392

رانندگی و ترافیک زیبا

نویسنده: رضا بختو چاپ اول 1391

کمک‌های اولیه ورزشی چاپ دوم

نویسنده: دکتر مهرداد فتحی چاپ دوم 1393

آسیب شناس ورزش (راهنمای تصویری آناتومیکی)

نویسنده: دکتر مارک هاچینسون مترجم. دکتر مهرداد فتحی. محمد مسافری ضیاالدینی. زهراعرب نرمی

الکترونیک آنالوگ جلد اول چاپ دوم 1392

نویسنده: پروفسور تی. ای. پرایس مترجم. مهندس احمدی مهندس روزبهی