حرکات اصلاحی ارشد چاپ اول 1392

مولف : دکتر مهرداد فتحی، عصمت دوستی

آموزش مدار چاپی

مولف: بهروز سهرابیان چاپ ششم 1390

آهن در صنعت راه و ساختمان

مولف : علیرضا خوشدل چاپ 1390

راهنمای الکترونیک عمومی(1)

مولف خدیجه پورعباس چاپ1390

آزمون های فنی برق ویرایش سوم چاپ چهارم1392

مولف: مهندس محمدرضا اقبالی

درسنامه برق ساختمان درجه1ویرایش دوم چاپ چهارم1392

مولفین : مهندس خلیل افشارگلی و محسن آقا حسینی

304 مدار الکترونیکی شرکت الکتور

نویسنده: شرکت الکتور چاپ 1390

305 مدار الکترونیک شرکت الکتورچاپ1392

نویسنده: شرکت الکتور. چاپ 1390

تشریح مسائل تحقیق در عملیات(پژوهش عملیاتی) هیلیرو لیبرمن چاپ سوم

مولف: مهندس ابراهیم رضایی نیک، شهرزاد محسنیان، امین نژاد مبشر، محمد حسن امینی

دل نوشته های عاشقانه دو زبانه

نویسنده: عباس داروغه چاپ اول 1391

مبانی دیجیتال مقدماتی

نویسنده: محسن حسینی چاپ اول1390

نقشه‌های ساختمانی برای زمین‌های شهری

مولف: مهندس مخمد سعیدیان چاپ اول 1391

303مدار الکترونیکی الکتور 1392

نویسنده: شرکت الکتور

آموزش طراحی فرش

مولف: مهدی وحیدی صدر

مجموعه فرمولهای و جدولهای ریاضی چاپ هشتم ویرایش جدید

نویسنده: مورای.ر- اشپیگل مترجم. علی محمد حسینی

آموزش ارتودنسی ثابت بر مبنای سیستم MBT

نویسنده:Mclaughtin.Bennett.Trevisi مترجم: دکتر سیامک جهان آرا

ستستماهی مخابراتی سیار

نویسنده: رضا قاضی زاده

درمان ارتودنسی مال اکلوژن بدون کراودینگ در کودکان

نویسنده:John C Bennet مترجم. دکتر سیامک جهان آرا

اصول ایمنی در صنعت چاپ چهارم 1390

نویسنده: مهندس کمال الدین رئوف

ایجاد انگیزه در کارمندان

نویسنده: Anne Bruce مترجم. دکتر پروانه شاهنوری