تهویه مطبوع مدرن ویرایش دوم چاپ سوم1394

نویسنده: مهندس اردشیر فرشیدیان‌فر و دکتر انوشیروان فرشیدیان‌فر

راهنمای طراحی سیستمهای تهویه مطبوع (Carrier) جلد اول چاپ هفتم

مترجم: مهندس کاشانی حصار و مهندس ملک زاده

ستارگان: ساختار و تحول آنها چاپ دوم 1390

نویسنده: آر. جی. تیلر مترجم. دکتر تقی عدالـــتی

کمک‌های اولیه ورزشی چاپ دوم

نویسنده: دکتر مهرداد فتحی چاپ دوم 1393

آسیب شناس ورزش (راهنمای تصویری آناتومیکی)

نویسنده: دکتر مارک هاچینسون مترجم. دکتر مهرداد فتحی. محمد مسافری ضیاالدینی. زهراعرب نرمی

الکترونیک آنالوگ جلد اول چاپ دوم 1392

نویسنده: پروفسور تی. ای. پرایس مترجم. مهندس احمدی مهندس روزبهی

ستستماهی مخابراتی سیار

نویسنده: رضا قاضی زاده

رانندگی و ترافیک زیبا

نویسنده: رضا بختو چاپ اول 1391

آموزش ارتودنسی ثابت بر مبنای سیستم MBT

نویسنده:Mclaughtin.Bennett.Trevisi مترجم: دکتر سیامک جهان آرا

درمان ارتودنسی مال اکلوژن بدون کراودینگ در کودکان

نویسنده:John C Bennet مترجم. دکتر سیامک جهان آرا

ایجاد انگیزه در کارمندان

نویسنده: Anne Bruce مترجم. دکتر پروانه شاهنوری

آموزش افتصاد کلان

نویسنده: دکتر پروانه شاهنوری

303مدار الکترونیکی الکتور 1392

نویسنده: شرکت الکتور

304 مدار الکترونیکی شرکت الکتور

نویسنده: شرکت الکتور چاپ 1390

305 مدار الکترونیک شرکت الکتورچاپ1392

نویسنده: شرکت الکتور. چاپ 1390

تشریح مسائل تحقیق در عملیات(پژوهش عملیاتی) هیلیرو لیبرمن چاپ سوم

مولف: مهندس ابراهیم رضایی نیک، شهرزاد محسنیان، امین نژاد مبشر، محمد حسن امینی

مبانی دیجیتال مقدماتی

نویسنده: محسن حسینی چاپ اول1390

نقشه‌های ساختمانی برای زمین‌های شهری

مولف: مهندس مخمد سعیدیان چاپ اول 1391