حرکات اصلاحی ارشد چاپ اول 1392

مولف : دکتر مهرداد فتحی، عصمت دوستی

آزمون های فنی برق ویرایش سوم چاپ چهارم1392

مولف: مهندس محمدرضا اقبالی

درسنامه برق ساختمان درجه1ویرایش دوم چاپ چهارم1392

مولفین : مهندس خلیل افشارگلی و محسن آقا حسینی

آموزش مدار چاپی

مولف: بهروز سهرابیان چاپ ششم 1390

آهن در صنعت راه و ساختمان

مولف : علیرضا خوشدل چاپ 1390

راهنمای الکترونیک عمومی(1)

مولف خدیجه پورعباس چاپ1390

مبانی دیجیتال مقدماتی

نویسنده: محسن حسینی چاپ اول1390

نقشه‌های ساختمانی برای زمین‌های شهری

مولف: مهندس مخمد سعیدیان چاپ اول 1391

303مدار الکترونیکی الکتور 1392

نویسنده: شرکت الکتور

آموزش طراحی فرش

مولف: مهدی وحیدی صدر

304 مدار الکترونیکی شرکت الکتور

نویسنده: شرکت الکتور چاپ 1390

305 مدار الکترونیک شرکت الکتورچاپ1392

نویسنده: شرکت الکتور. چاپ 1390

تشریح مسائل تحقیق در عملیات(پژوهش عملیاتی) هیلیرو لیبرمن چاپ سوم

مولف: مهندس ابراهیم رضایی نیک، شهرزاد محسنیان، امین نژاد مبشر، محمد حسن امینی

دل نوشته های عاشقانه دو زبانه

نویسنده: عباس داروغه چاپ اول 1391

طراحی گام به گام سازه‌ها جلد اول چاپ هشتم 1395

نویسنده: مهندس کامران کامران زاد

الکترونیک آنالوگ جلد دوم چاپ دوم 1391

نویسنده: پروفسور تی. ای. پرایس مترجم. مهندس احمدی مهندس روزبهی

آموزش افتصاد کلان

نویسنده: دکتر پروانه شاهنوری

400 قطعه الکترونیک ویرایش سوم چاپ پانزدهم1396

نویسنده: مهندس عزیزالله دهقان چاپ سیزدهم 1392

رانندگی و ترافیک زیبا

نویسنده: رضا بختو چاپ اول 1391