راهنمای طراحی سیستمهای تهویه مطبوع (Carrier) جلد اول چاپ هفتم

مترجم: مهندس کاشانی حصار و مهندس ملک زاده

هوتـــن چاپ اول 1393

نگرشی نو به اعتیاد، طلاق عوارض و درمان آن

مکالمات و اصطلاحات روزمره انگلیسی چاپ سوم

نویسنده: علی ولایتی عسکری چاپ سوم 1393

راهنمای طراحی سیستمهای تهویه مطبوع (Carrier) جلد دوم

مترجم: مهندس کاشانی حصار و مهندس مالک زاده

تعمیرات عملی رادیو، ضبط، پخش، استریو

چاپ ششم : بهروز سهرابیان

حرکات اصلاحی ارشد چاپ اول 1392

مولف : دکتر مهرداد فتحی، عصمت دوستی

آزمون های فنی برق ویرایش سوم چاپ چهارم1392

مولف: مهندس محمدرضا اقبالی

درسنامه برق ساختمان درجه1ویرایش دوم چاپ چهارم1392

مولفین : مهندس خلیل افشارگلی و محسن آقا حسینی

آموزش مدار چاپی

مولف: بهروز سهرابیان چاپ ششم 1390

آهن در صنعت راه و ساختمان

مولف : علیرضا خوشدل چاپ 1390

راهنمای الکترونیک عمومی(1)

مولف خدیجه پورعباس چاپ1390

مبانی دیجیتال مقدماتی

نویسنده: محسن حسینی چاپ اول1390

نقشه‌های ساختمانی برای زمین‌های شهری

مولف: مهندس مخمد سعیدیان چاپ اول 1391

303مدار الکترونیکی الکتور 1392

نویسنده: شرکت الکتور

آموزش طراحی فرش

مولف: مهدی وحیدی صدر

304 مدار الکترونیکی شرکت الکتور

نویسنده: شرکت الکتور چاپ 1390