انتشارات استاد

راهنمای طراحی سیستمهای تهویه مطبوع (Carrier) جلد دوم

موجود نيست
مترجم: مهندس کاشانی حصار و مهندس مالک زاده

آموزش ارتودنسی ثابت بر مبنای سیستم MBT

نویسنده:Mclaughtin.Bennett.Trevisi مترجم: دکتر سیامک جهان آرا

الکترونیک آنالوگ جلد دوم چاپ دوم 1391

نویسنده: پروفسور تی. ای. پرایس مترجم. مهندس احمدی مهندس روزبهی

درمان ارتودنسی مال اکلوژن بدون کراودینگ در کودکان

نویسنده:John C Bennet مترجم. دکتر سیامک جهان آرا

تهویه مطبوع مدرن ویرایش دوم چاپ سوم1392

نویسنده: مهندس اردشیر فرشیدیان‌فر و دکتر انوشیروان فرشیدیان‌فر

راهنمای الکترونیک عمومی(1)

مولف خدیجه پورعباس چاپ1390

303مدار الکترونیکی الکتور 1392

نویسنده: شرکت الکتور

304 مدار الکترونیکی شرکت الکتور

نویسنده: شرکت الکتور چاپ 1390

305 مدار الکترونیک شرکت الکتورچاپ1392

نویسنده: شرکت الکتور. چاپ 1390

مبانی دیجیتال مقدماتی

نویسنده: محسن حسینی چاپ اول1390

آموزش طراحی فرش

مولف: مهدی وحیدی صدر

400 قطعه الکترونیک ویرایش سوم چاپ سیزدهم

نویسنده: مهندس عزیزالله دهقان چاپ سیزدهم 1392

مجموعه فرمولهای و جدولهای ریاضی چاپ هشتم ویرایش جدید

نویسنده: مورای.ر- اشپیگل مترجم. علی محمد حسینی

ستستماهی مخابراتی سیار

نویسنده: رضا قاضی زاده

اصول ایمنی در صنعت چاپ چهارم 1390

نویسنده: مهندس کمال الدین رئوف

طراحی گام به گام سازه‌ها جلد دوم چاپ هفتم1391

نویسنده: مهندس کامران کامران‌زاده

طراحی گام به گام سازه‌ها جلد اول چاپ هفتم 1391

نویسنده: مهندس کامران کامران زاد

رانندگی و ترافیک زیبا

نویسنده: رضا بختو چاپ اول 1391

آموزش افتصاد کلان

نویسنده: دکتر پروانه شاهنوری