28

نویسنده مژگان کامران زاد 1395

تنها برای تو

نویسنده: رکسانا کویره 1395

کتاب زمین شناسی فردوس

کتاب زمین شناسی فردوس مولف: محمدباقر برمکی سال انتشار: 1395

موفقیت در هنرهای رزمی

موفقیت در هنرهای رزمی

کیانوش

افسانه پلیس پایه 1395

نرگس

افسانه پلیس پایه 1394

فیلترهای فعال

فیلترهای فعال

دلنوازان

دلنوازان مجموع داستانهای مستند روزگار ماست خواندنش را به هم جوانان توصیه میکنیم . کتاب مفیدی است.

اورژانس های محیطی

اورژانس های محیطی

نظریه زبانها و ماشین ها

مولف : مریم محمودی . عباس محمودی چاپ اول 1394

راهنمای طراحی سیستمهای تهویه مطبوع (Carrier) جلد اول چاپ هفتم

مترجم: مهندس کاشانی حصار و مهندس ملک زاده

هوتـــن چاپ اول 1393

نگرشی نو به اعتیاد، طلاق عوارض و درمان آن

مکالمات و اصطلاحات روزمره انگلیسی چاپ سوم

نویسنده: علی ولایتی عسکری چاپ سوم 1393

راهنمای طراحی سیستمهای تهویه مطبوع (Carrier) جلد دوم چاپ هشتم 1395

مترجم: مهندس کاشانی حصار و مهندس مالک زاده

تعمیرات عملی رادیو، ضبط، پخش، استریو

چاپ ششم : بهروز سهرابیان