دلنوازان 1394 نویسنده : فاطمه مکرمی

مجموعه داستانهاییکه برای شهروندان درقالب دام هاییکه درسر راه انهاست.

درمـان گیــاهی: چاپ هشتم 1394

اسماعیل شبوعی چاپ هشتم

هوتـــن چاپ اول 1393

نگرشی نو به اعتیاد، طلاق عوارض و درمان آن

تعمیرات عملی رادیو، ضبط، پخش، استریو

چاپ ششم : بهروز سهرابیان

حرکات اصلاحی ارشد چاپ اول 1392

مولف : دکتر مهرداد فتحی، عصمت دوستی

درسنامه برق ساختمان درجه1ویرایش دوم چاپ چهارم1392

مولفین : مهندس خلیل افشارگلی و محسن آقا حسینی

آزمون های فنی برق ویرایش سوم چاپ چهارم1392

مولف: مهندس محمدرضا اقبالی

400 قطعه الکترونیک ویرایش سوم چاپ سیزدهم

نویسنده: مهندس عزیزالله دهقان چاپ سیزدهم 1392

مجموعه فرمولهای و جدولهای ریاضی چاپ هشتم ویرایش جدید

نویسنده: مورای.ر- اشپیگل مترجم. علی محمد حسینی

الکترونیک آنالوگ جلد دوم چاپ دوم 1391

نویسنده: پروفسور تی. ای. پرایس مترجم. مهندس احمدی مهندس روزبهی

طراحی گام به گام سازه‌ها جلد اول چاپ هفتم 1391

نویسنده: مهندس کامران کامران زاد

طراحی گام به گام سازه‌ها جلد دوم چاپ هفتم1391

نویسنده: مهندس کامران کامران‌زاده

دل نوشته ها:چاپ سوم1392

نویسنده: ابراهیم ولایتی عسکری چاپ سوم 1392

با طلا باید نوشت: چاپ چهارم1392

نویسنده: ابراهیم ولایتی عسکری چاپ چهارم: 1392

فرهنگ نامهای پارسی چاپ دوم 1392

مولف: ابراهیم ولایتی عسکری چاپ دوم 1392

مکالمات و اصطلاحات روزمره انگلیسی چاپ سوم

نویسنده: علی ولایتی عسکری چاپ سوم 1393